อบรมเรื่องสิทธิเด็ก ณ จังหวัดหนองคาย

อบรมเรื่องสิทธิเด็ก ที่จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2021 โดย ซ.จินตนา พิมสาร และทีมงาน