การสมัครเป็นนักบวชในคณะภคินีศรีชุมพาบาล

การสมัครเป็นนักบวชในคณะภคินีศรีชุมพาบาล

วิสัยทัศน์ และความฝันของคุณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราหรือไม่? คุณมีความปรารถนา พรสวรรค์ และวิสัยทัศน์ในการบริการ ที่จะรัก และรับใช้ผู้อื่น ด้วยใจยินดีในฐานะนักบวช

แนวทางการเข้าเป็นนักบวช

ผู้หญิงที่เข้ามาสมัคร เป็นผู้สนใจที่จะดำเนินชีวิตนักบวช จะต้องเข้าอบรมตนเองเป็นเวลาหลายปี กระบวนการอบรมมุ่งเน้นการสร้างศักยภาพแก่ผู้หญิง เพื่องานพันธกิจของคณะภคินีศรีชุมพาบาล รวมถึงระยะเวลาของการศึกษา การฝึกปฏิบัติจิต การเข้าเงียบ และฝึกปฏิบัติในงานแพร่ธรรม โปรแกรมการอบรมของเราใช้กระบวนการไตร่ตรองเพื่อให้ผู้อบรมพิจารณาถึงความสามารถของตน ที่จะดำเนินชีวิตบนเส้นทางของคณะภคนีศรีชุมพาบาล โดยเลือกด้วยใจอิสระ

เราไม่สามารถทำได้หาก ไม่มีการสนับสนุนของคุณ

เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกปุ่ม “บริจาค” หรือบริจาคที่สำนักงานของคณะภคินีศรีชุมพาบาล