Good Shepherd Sisters Thailand
4128/1 Soi Bosth Mea Phra FatimaDin Dang Bangkok 10400, THAILAND

คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย

ร่วมงานกับเราในฐานะอาสาสมัคร

ร่วมงานกับเราในฐานะอาสาสมัคร

วิสัยทัศน์ และความฝันของคุณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราหรือไม่? คุณต้องการสร้างความแตกต่างให้แก่โลกใบนี้หรือไม่?

อาสาสมัครในคณะภคินีศรีชุมพาบาล

การเป็นอาสาสมัครในคณะภคินีศรีชุมพาบาลจะทำให้คุณได้เปิดโลกกว้าง และพบมิตรภาพใหม่ๆ ในเวลาเดียวกันคุณสามารถช่วยเราสร้างสังคมที่เท่าเทียมกันอย่างยั่งยืน การสละเวลาเพื่อสร้างประโยชน์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ช่วยให้ชีวิตที่ดีขึ้นต่อผู้หญิง และเด็ก ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เราต้องการทั้งอาสาสมัครประจำ อาสาสมัครในกิจกรรม และโครงการพิเศษ

เราไม่สามารถทำได้หาก ไม่มีการสนับสนุนของคุณ

เพียงไปที่เว็บไซต์ของเราแล้วคลิกปุ่ม “บริจาค” หรือบริจาคที่สำนักงานของคณะภคินีศรีชุมพาบาล