Good Shepherd Sisters Thailand
4128/1 Soi Bosth Mea Phra FatimaDin Dang Bangkok 10400, THAILAND

คณะภคินีศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย

เข้าร่วมเป็นบุคลากร

ร่วมงานกับเราในฐานะเจ้าหน้าที่ของคณะภคินีศรีชุมพาบาล

วิสัยทัศน์ และความฝันของคุณสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราหรือไม่? คุณต้องการสร้างความแตกต่างให้แก่โลกใบนี้หรือไม่?

ทำงานร่วมกับคณะภคินีศรีชุมพาบาล

เจ้าหน้าที่มีความปรารถนาดีดั่งพี่สาวดูแลน้องสาวให้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อช่วยผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือ สูญเสียคุณค่าของตนเอง ให้ได้รับความยุติธรรม และมีศักดิ์ศรี

We cannot do it without your financial support

Just go to our website and click the “Donate” tab or donate at Good Shepherd Bank